Меню навигации+

Т.А. Алмазбековдун, К.Б. Кубатбековдун өтүнүчү боюнча Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 146-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-пунктунун а), б) пунктчаларынын, 2-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш

Т.А. Алмазбековдун, К.Б. Кубатбековдун өтүнүчү боюнча Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 146-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-пунктунун а), б) пунктчаларынын, 2-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш