Меню навигации+

Ж. Шарапованын Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 95-беренесинин конституциялуулугун,

С.А. Матцаковдун, Э.А. Рамазанованын, Н.Б. Байышовдун 2021-жылдын 28-октябрындагы №126 Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексин, Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексин, Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексин колдонууга киргизүү жана Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесинин 2-пунктунун конституциялуулугун жана С.А. Матцаковдун Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 80-беренесинин 5-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчтөрү боюнча.