Меню навигации+

Жалал-Абад шаардык сотунун судьялары Калмамат уулу А. жана А.А. Апысованын суроо-талабы

Конституциялык соттун судьялар коллегиясынын 2022-жылдын 30-апрелиндеги аныктамасы менен Жалал-Абад шаардык сотунун судьялары Калмамат уулу А. жана А.А. Апысованын Салык кодекстин 87-беренесинин 1, 2-бөлүктөрүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө суроо-талабы өндүрүшкө кабыл алынган.

 

 

Кайрылуу субъекттеринин позициясы

Салык кодексинин 87-беренесинин 1, 2-бөлүктөрүнө ылайык салык кызматынын органдары салык төлөөчү мойнуна алган 1000 эсептик көрсөткүчтөн ашкан өлчөмдө жана салык карызынын аткарылышын камсыз кылуу жөнүндө кабарлама сотко берилген күндөн кийинки 15 жумушчу күндүн ичинде аткарылбаган салык карызы бар жеке жактын же уюмдун жетекчисинин тышка чыгуусун чектөө жөнүндө арыз менен кайрылууга укуктуу.

Мында тышка чыгууну чектөө жөнүндө арыз доону камсыз кылуу үчүн Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик мыйзамдарында каралган тартипте райондук (шаардык) сот тарабынан каралат.

Ушуга байланыштуу, арыз ээлери Кыргыз Республикасынын аймагында эркин жүрүүгө, анын чегинен тышкары эркин чыгууга болгон укуктарын ишке ашырууга кепилдиктерди караштырган конституциялык жоболордун (Конституциянын 31-беренесинин 1, 2-бөлүктөрү) жана эл аралык ченемдердин талаптарына карабастан, талашылып жаткан ченемдердин иштеши укуктук аныксыздыкты жаратууга алып келет деп белгилешет.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде кайрылуу субъекттери талашылып жаткан ченемдердин конституциялуулугун текшерүүнү суранышат.