Чечимдер

03.05.2023

(Кыргызча) Бишкек шаарынын Биринчи Май райондук сотунун судьясы Жаныбек кызы Венеранын суроо-талабы боюнча «Аскер кызматчыларынын жана окуу менен атайын жыйындарга чакырылган аскерге милдеттүүлөрдүн жана аларга теңештирилген адамдардын өмүрүн жана саламаттыгын милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 9-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-абзацынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө, «Канцлер» жоопкерчилиги чектелген коомунун өкүлү Иван Викторович Плахутиндин кайрылуусу боюнча Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 373-беренесинин 2-бөлүгүнүн 2-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө, Тилек Алмазбекович Алмазбековдун кайрылуусу боюнча Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексинин 268-беренесинин 2-бөлүгүнүн 2-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө

Sorry, there is no information in English.

26.04.2023
29.03.2023
21.12.2022
30.11.2022
27.04.2022
20.04.2022
17.03.2021
10.03.2021
03.03.2021

(Кыргызча) «Актив» саясий партиясынын, Дж.С. Саипбаеванын жана башкалардын кызыкчылыгын кѳздѳгѳн жаран К.Б. Иманалиевдин жана «Глас народа» саясий партиясынын кызыкчылыгын кѳздѳгѳн Ж.С. Байгуттиевдин кайрылуусу боюнча Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 61-беренесинин 1-бөлүгүнүн 3-пунктун, 2-бөлүгүнүн, 64-беренесинин 2-бөлүгүнүн 2-пунктун жана 2015-жылдын 23-апрелиндеги № 88 «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» конституциялык Мыйзамдын 1-беренесинин 18-пунктун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө

Sorry, there is no information in English.