Чечимдер

29.03.2023
21.12.2022
30.11.2022
27.04.2022
20.04.2022
17.03.2021
10.03.2021
03.03.2021

(Кыргызча) «Актив» саясий партиясынын, Дж.С. Саипбаеванын жана башкалардын кызыкчылыгын кѳздѳгѳн жаран К.Б. Иманалиевдин жана «Глас народа» саясий партиясынын кызыкчылыгын кѳздѳгѳн Ж.С. Байгуттиевдин кайрылуусу боюнча Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 61-беренесинин 1-бөлүгүнүн 3-пунктун, 2-бөлүгүнүн, 64-беренесинин 2-бөлүгүнүн 2-пунктун жана 2015-жылдын 23-апрелиндеги № 88 «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» конституциялык Мыйзамдын 1-беренесинин 18-пунктун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө

Sorry, there is no information in English.

19.02.2021
17.02.2021
27.01.2021
20.01.2021