Судьялар

Constitutional court of the Kyrgyz Republic consists of 9 judges.

Chairman

Vice-Chairman

Judges:

Emil Oskonbaev

Karybek Duisheev

Chinara Aidarbekova

Meergul Bobukeeva

Lunara Zholdosheva

Latip Jumabaev

Mukambet Kasymaliev

Kyrkkeldi Kydyrbaev

Jamil Sharshenaliev

Emil Oskonbaev

Karybek Duisheev

Chinara Aidarbekova

Meergul Bobukeeva

Lunara Zholdosheva

Latip Jumabaev

Mukambet Kasymaliev

Kyrkkeldi Kydyrbaev

Jamil Sharshenaliev

Ex-judges of the Constitutional chamber and Constitutional court

1. Kurmantai Abdiev

2. Abibula Abdugaparov

3. Cholpon Baekova

4. Sergei Dyomin

5. Pavel Dryzhak

6. Marat Kaiypov

7. Asylbek Kenensariev

8. Kuanbek Kirgizbaev

90. Chinara Kurbanova

10. Anatoliy Lemeshenko

11. Dzhumadil Makeshov

12. Omurzak Mamyrov

13. Erkinbek Mamyrov

14. Chynara Musabekova

15. Aisalkyn Narynbekova

16. Kurmanbek Osmonov

17. Cholpon Osmonova

18. Jediger Saalaev

19. Sakan Satybekov

20. Klara Sooronkulova

21. Abdybek Sutalinov

22. Svetlana Sydykova

23. Dzhumakadyr Togoibaev

24. Asanbek Sharshenaliev

25. Kanatbek Esenaliev

26. Kachyke Esenkanov

judge

judge

president

judge

judge

judge

judge

judge

judge

vice-president

judge

judge

president

judge

judge

judge

judge

judge

judge

judge

vice-president

president

judge

president

judge

judge

(2015-2019 г.)

(2008-2010 г.)

(1993-2007 г.)

(2009-2010 г.)

(1994-2008 г.)

(1999-2005 г.)

(1994-2010 г.)

(2015-2019 г.)

(2007-2010 г.)

(1991-1993 г.)

(2013-2014 г.)

(2007-2010 г.)

(2013-2019 г.)

(2008-2010 г.)

(2013-2020 г.)

(1994-1999 г.)

(2013-2020 г.)

(2015-2022 г.)

(1994-1999 г.)

(2011-2015 г.)

(1996-2010 г.)

(2008-2010 г.)

(1994-2009 г.)

(1991-1993 г.)

(1994-2006 г.)

(1996-2010 г.)