Judges

Constitutional court of the Kyrgyz Republic consists of 9 judges.

Chairman

Vice-Chairman

Judges:

Emil Oskonbaev

Karybek Duisheev

Meergul Bobukeeva

Latip Jumabaev

Mukambet Kasymaliev

Kyrkkeldi Kydyrbaev

Jamil Sharshenaliev

Emil Oskonbaev

Karybek Duisheev

Meergul Bobukeeva

Latip Jumabaev

Mukambet Kasymaliev

Kyrkkeldi Kydyrbaev

Jamil Sharshenaliev

Ex-judges of the Constitutional chamber and Constitutional court

1. Kurmantai Abdiev

2. Abibula Abdugaparov

3. Chinara Aidarbekova

4. Cholpon Baekova

5. Sergei Dyomin

6. Pavel Dryzhak

7. Marat Kaiypov

8. Asylbek Kenensariev

9. Kuanbek Kirgizbaev

10. Chinara Kurbanova

11. Anatoliy Lemeshenko

12. Dzhumadil Makeshov

13. Omurzak Mamyrov

14. Erkinbek Mamyrov

15. Chynara Musabekova

16. Aisalkyn Narynbekova

17. Kurmanbek Osmonov

18. Cholpon Osmonova

19. Jediger Saalaev

20. Sakan Satybekov

21. Klara Sooronkulova

22. Abdybek Sutalinov

23. Svetlana Sydykova

24. Dzhumakadyr Togoibaev

25. Asanbek Sharshenaliev

26. Kanatbek Esenaliev

27. Kachyke Esenkanov

judge

judge

judge

president

judge

judge

judge

judge

judge

judge

vice-president

judge

judge

president

judge

judge

judge

judge

judge

judge

judge

vice-president

president

judge

president

judge

judge

(2015-2019 г.)

(2008-2010 г.)

(2013-2020 г.)

(1993-2007 г.)

(2009-2010 г.)

(1994-2008 г.)

(1999-2005 г.)

(1994-2010 г.)

(2015-2019 г.)

(2007-2010 г.)

(1991-1993 г.)

(2013-2014 г.)

(2007-2010 г.)

(2013-2019 г.)

(2008-2010 г.)

(2013-2020 г.)

(1994-1999 г.)

(2013-2020 г.)

(2015-2022 г.)

(1994-1999 г.)

(2011-2015 г.)

(1996-2010 г.)

(2008-2010 г.)

(1994-2009 г.)

(1991-1993 г.)

(1994-2006 г.)

(1996-2010 г.)