Меню навигации+

Судьялар

Кыргыз Республикасынын Конституциалык соту 9 судьядан турат.

Төрага

Төраганын орун басары

Судьялар:

Осконбаев Эмиль Жолдошевич

Дуйшеев Карыбек Арстанбекович

Айдарбекова Чинара Аскарбековна

Бобукеева Меергул Рыскулбековна

Жолдошева Лунара Чаткалбековна

Жумабаев Латип Пазылович

Касымалиев Мукамбет Шадыканович

Кыдырбаев Кырккелди Джумалиевич

Шаршеналиев Жамил Асанбекович

Осконбаев Эмиль Жолдошевич

Дуйшеев Карыбек Арстанбекович

Айдарбекова Чинара Аскарбековна

Бобукеева Меергул Рыскулбековна

Жолдошева Лунара Чаткалбековна

Жумабаев Латип Пазылович

Касымалиев Мукамбет Шадыканович

Кыдырбаев Кырккелди Джумалиевич

Шаршеналиев Жамил Асанбекович

КР ЖС Конституциялык палатсынын жана КР Конституциялык сотунун экс-судьялары

1. Абдиев Курмантай

2. Абдугапаров Абибула Абдугапарович

3. Баекова Чолпон Турсуновна

4. Демин Сергей Николаевич

5. Дрыжжак Павел Николаевич

6. Кайыпов Марат Таштанович

7. Кененсариев Асылбек Сагынбекович

8. Киргизбаев Куанбек Манаевич

9. Курбанова Чинара Джалиловна

10. Лемешенко Анатолий Андреевич

11. Макешов Джумадил Макешович

12. Мамыров Омурзак Жакыпович

13. Мамыров Эркинбек Тобокелович

14. Мусабекова Чынара Абдыбакасовна

15. Нарынбекова Айсалкын Омуралиевна

16. Осмонов Курманбек Эргешович

17. Осмонова Чолпон Омоковна

18. Саалаев Жедигер Ибраимович

19. Сатыбеков Сакан Сатыбекович

20. Сооронкулова Клара Сыргакбековна

21. Суталинов Абдыбек Асанкулович

22. Сыдыкова Светлана Калдарбековна

23. Тогойбаев Джумакадыр Джолочиевич

24. Шаршеналиев Асанбек Шаршеналиевич

25. Эсеналиев Канатбек Эсеналиевич

26. Эсенканов Качыке

судья

судья

төрайым

судья

судья

судья

судья

судья

судья

төраганын орун басары

судья

судья

төрага

судья

судья

судья

судья

судья

судья

судья

төраганын орун басары

төрага

судья

төрага

судья

судья

(2015-2019 г.)

(2008-2010 г.)

(1993-2007 г.)

(2009-2010 г.)

(1994-2008 г.)

(1999-2005 г.)

(1994-2010 г.)

(2015-2019 г.)

(2007-2010 г.)

(1991-1993 г.)

(2013-2014 г.)

(2007-2010 г.)

(2013-2019 г.)

(2008-2010 г.)

(2013-2020 г.)

(1994-1999 г.)

(2013-2020 г.)

(2015-2022 г.)

(1994-1999 г.)

(2011-2015 г.)

(1996-2010 г.)

(2008-2010 г.)

(1994-2009 г.)

(1991-1993 г.)

(1994-2006 г.)

(1996-2010 г.)