Меню навигации+

Жыйналыштар календары23.05.2023 9:30
Т.К. Самаковдун

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө» Мыйзамдын 138-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуусу боюнча

07.06.2023 9:30
«Бир Дүйнө – Кыргызстан «Укуктук кыймылы» коомдук бирикмесинин директору Т.А. Исмаилованын

«Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-беренесинин 2, 3-бөлүктөрүнүн, «Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуусу боюнча.

14.06.2023 9:30
А.А. Дооталиеванын кызыкчылыгын көздөгөн М. Б. Султаналиевдин, С. А. Усенбаевдин

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык  кодексинин 35-беренесинин 1-бөлүгүнүн 11-пунктунун, 260-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуусу боюнча.

30.06.2023 9:30
А.А. Капалованын кызыкчылыгын көздөгөн Тилек кызы Э. жана А. М. Осмоналиеванын

“Жарандык абалдын актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-абзацынын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 23-беренесинин 1, 2, 4, 5-бөлүктөрүнө, 24-беренесинин 1, 3-бөлүктөрүнө, 56-беренесинин 1, 2-бөлүктөрүнө шайкештигин текшерүү жөнүндө кайрылуусу боюнча.

27.09.2023 9:30
Жарандар А. Р. Рыскулованын жана У. Өмүркул уулунун Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 222-беренесинин 6-пунктунун  конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчү боюнча.

Жарандар А. Р. Рыскулованын жана У. Өмүркул уулунун Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 222-беренесинин 6-пунктунун  конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчү боюнча.