Меню навигации+

Жыйналыштар календары08.06.2022 9:30
Жарандар А.К. Алагушев жана Н.К. Сыдыковдун кайрылуусу боюнча

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 167-беренесинин 1, 2-бөлүктөрүнүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 23-беренесинин 2-бөлүгүнө, 32-беренесинин 2-бөлүгүнө, 61-беренесинин 1, 2-бөлүктөрүнө ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө кайрылуусу боюнча

22.06.2022 9:30
«Кыргыз Республикасынын транспорт каражаттарынын айдоочуларынын союзу» Коомдук бирикмесинин кайрылуусу боюнча

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун пленумунун 2018-жылдын 31-майындагы №13 «Жер участокторун берүү жана алып коюу менен байланышкан мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чечимдерин, аракеттерин (аракетсиздигин) талашуу тууралуу иштерди кароодо келип чыгуучу кээ бир маселелер жөнүндө» токтомунун 14-пунктунун «Жер участогуна укукту берүү боюнча комиссиянын чечими сотто талашуунун предмети болушу мүмкүн эмес» деген сөздөр менен белгиленген ченемдик жобосунун конституциялуулугун ылайыктуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуусу боюнча