Меню навигации+

Жыйналыштар календары21.09.2022 9:30

Жаран А.С. Турдубаевдин Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 397-беренесинин 4-бɵлүгүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24-беренесинин 2-бөлүгүнө, 61-беренесинин 1-бөлүгүнө, 100-беренесинин 3-бөлүгүнɵ ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө кайрылуусу боюнча