Меню навигации+

Жыйналыштар календары23.05.2023 9:30
Т.К. Самаковдун

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө» Мыйзамдын 138-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуусу боюнча

07.06.2023 9:30
«Бир Дүйнө – Кыргызстан «Укуктук кыймылы» коомдук бирикмесинин директору Т.А. Исмаилованын

«Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-беренесинин 2, 3-бөлүктөрүнүн, «Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуусу боюнча.

14.06.2023 9:30
А.А. Дооталиеванын кызыкчылыгын көздөгөн М. Б. Султаналиевдин, С. А. Усенбаевдин

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык  кодексинин 35-беренесинин 1-бөлүгүнүн 11-пунктунун, 260-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуусу боюнча.

30.06.2023 9:30
А.А. Капалованын кызыкчылыгын көздөгөн Тилек кызы Э. жана А. М. Осмоналиеванын

“Жарандык абалдын актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-абзацынын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 23-беренесинин 1, 2, 4, 5-бөлүктөрүнө, 24-беренесинин 1, 3-бөлүктөрүнө, 56-беренесинин 1, 2-бөлүктөрүнө шайкештигин текшерүү жөнүндө кайрылуусу боюнча.

27.09.2023 9:30
Жарандар А. Р. Рыскулованын жана У. Өмүркул уулунун Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 222-беренесинин 6-пунктунун  конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчү боюнча.

Жарандар А. Р. Рыскулованын жана У. Өмүркул уулунун Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 222-беренесинин 6-пунктунун  конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчү боюнча.

18.10.2023 9:30
М.М. Жорокулов, Н.У. Кочкоров

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 77-беренесинин 3-болугундогу “Токтом жана негизги ондуруштон болунуп алынган материалдар моорлонуп чапталган конвертке салынат, ал андан ары кылмыш ишин териштирген органда сакталат жана анда камтылгандар менен тергоочудон тышкары прокурор жана сот тааныша алат” деген ченем Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24-беренесинин 2-болугуно, 61-беренесинин 1, 4-болукторуно жана 100-беренесинин 3-болугуно карама-каршы келет деп таануу жонундо кайрылуу

25.10.2023 9:30
Жарандар С.А. Матцаковдун жана Т. А. Алмазбековдун

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 455-беренесинин 1-бөлүгүнүн, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 58-беренесинин 4-бөлүгүнө, 61-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык келүүсү жөнүндө, жаран М.А. Нурматовдун Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 455 беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пункту Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 61-беренесинин 1-бөлүгүнө, 58-беренесинин 4-бөлүгүнө, 100-беренесинин 4-бөлүгүнө карама-каршы деп таануу жөнүндө, жаран З. Т. Зайнабидиновдун кызыкчылыгын көздөгөн Н.Х. Касымовдун Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 455-беренесинин 1-бөлүгүнүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 58-беренесинин 4-бөлүгүнө, 61-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө, жаран Э.К. Курманбековдун Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жызы процессуалдык кодексинин 455-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-пунктунун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 58-беренесинин 4-бөлүгүнө, 61-беренесинин 1-бөлүгүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө бир конституциялык сот өндүрүшүнө бириктирилген кайрылуулар боюнча.

15.11.2023 9:30
Ж.Ж. Кадыровдун

“Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 60-1-беренесинин 3-бөлүгүндөгү “мында талапкер жеке каражаттарынан Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын эсебине мыйзамдарда көрсөтүлгөн эсептик көрсөткүчтүн миң эселенген өлчөмүндө шайлоо күрөөсүн төгөт” жана 61-беренесинин 1-бөлүгүнүн 3-пунктундагы “шайлоо күрөөсүн төккөндүгүн ырастоочу документти” деп баяндалган бөлүктөрү Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 2-беренесинин 3-бөлүгүнө, 37-беренесинин 1, 2-бөлүктөрүнө ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө өтүнүч.

22.11.2023 9:30
К.А. Тусучеванын кызыкчылыгын көздөгөн А.М Осмоналиеванын

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 218 жана 303-беренелерин, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 24-мартындагы № 158 “Аялдардын эмгегин колдонууга тыюу салынган эмгек шарттары зыяндуу жана (же) коркунучтуу өндүрүштөрдүн, жумуштардын, кесиптердин жана кызматтардын тизмелери жөнүндө” токтомун конституциялуу эмес жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 23-беренесинин 3, 4-бөлүктөрүнө, 24-беренесинин 1, 2-бөлүктөрүнө, 42-беренесинин 1-бөлүгүнө, 55-беренесине, 56-беренесинин 1-2-бөлүктөрүнө карама-каршы келет деп таануу тууралуу өтүнүчү боюнча.

29.11.2023 9:30
Бишкек шаарынын Биринчи май райондук сотунун судьясы Т. С. Таджибаеванын

“Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 28-беренесинин 2-бөлүгүнүн 94-беренесинин 1-бөлүгүнүн, 100-беренесинин 3-бөлүгүнүн Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык келишин текшерүү жөнүндө суроо-талабы боюнча

13.12.2023 9:03
Жарандар Т.А. Алмазбековдун, К.Б. Кубатбековдун Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 146-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-пунктунун «а)», «б)» пунктчаларын, 2-бөлүгүн конституциялык эмес жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 29-беренесинин 4, 5-бөлүктөрүнө, 63-беренесинин 2-бөлүгүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчтөрү боюнча иш.

Жарандар Т.А. Алмазбековдун, К.Б. Кубатбековдун Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 146-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-пунктунун «а)», «б)» пунктчаларын, 2-бөлүгүн конституциялык эмес жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 29-беренесинин 4, 5-бөлүктөрүнө, 63-беренесинин 2-бөлүгүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчтөрү боюнча иш.

20.12.2023 9:07
Жаран Г.С. Дуйшенбекованын Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 145-беренесинин 1, 3-бөлүктөрүн, 153-беренесинин 1-бөлүгүн конституциялык эмес жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 95-беренесинин 1, 4-бөлүктөрүнө,153-беренесинин 1-бөлүгүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчү боюнча иш.

Жаран Г.С. Дуйшенбекованын Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 145-беренесинин 1, 3-бөлүктөрүн, 153-беренесинин 1-бөлүгүн конституциялык эмес жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 95-беренесинин 1, 4-бөлүктөрүнө,153-беренесинин 1-бөлүгүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчү боюнча иш.

27.12.2023 9:09
«Мамыр» АК кызыкчылыгын коздогон Э.С. Адылов, «Канцлер» ЖЧКсынын кызыкчылыгын коздогон Плахутин И.В., А.В. Москаленконун өтүнүчтөрү боюнча Административдик-процесстик кодекстин 267-беренесинин 2-бөлүгүнүн, Жарандык процесстик кодексинин 373-беренесинин 1-бөлүгүнүн, 375-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү боюнча биргелешкен иш.

«Мамыр» АК кызыкчылыгын коздогон Э.С. Адылов, «Канцлер» ЖЧКсынын кызыкчылыгын коздогон Плахутин И.В., А.В. Москаленконун өтүнүчтөрү боюнча Административдик-процесстик кодекстин
267-беренесинин 2-бөлүгүнүн, Жарандык процесстик кодексинин 373-беренесинин 1-бөлүгүнүн, 375-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү боюнча биргелешкен иш.

17.01.2024 9:30
«Бир Дүйнө-Кыргызстан» укуктук кыймылы» коомдук бирикмесинин кызыкчылыгында Т.Дж. Арыковдун; Т.А. Алмазбековдун жана К.Б. Кубатбековдун «Кыргыз Республикасынын кинематографиясын мамлекеттик колдоо жөнүндө»

2001-жылдын 2-октябрындагы № 86 Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесинин экинчи абзацынын «ушул Мыйзамдын 6-статьясында каралган учурларды кошпогондо» деген сөздөр менен баяндалган ченемдик жобосунун, ошондой эле 6-беренесинин биринчи жана экинчи абзацтарынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчтөрү боюнча бириктирилген иш

24.01.2024 9:30
Г.С. Дуйшенбекованын Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 145-беренесинин 1, 3-бөлүктөрүнүн, 153-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчү боюнча иш

Г.С. Дуйшенбекованын Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 145-беренесинин 1, 3-бөлүктөрүнүн, 153-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчү боюнча иш

31.01.2024 9:30
С.А. Матцаковдун Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 432-беренесинин конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчү боюнча иш

С.А. Матцаковдун Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 432-беренесинин конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчү боюнча иш

14.02.2024 9:30
Г.С.Дуйшенбекованын Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 145-беренесинин 1, 3-бөлүктөрүнүн, 153-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчү боюнча иш

Г.С.Дуйшенбекованын Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 145-беренесинин 1, 3-бөлүктөрүнүн, 153-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчү боюнча иш

28.02.2024 9:30
Т.А. Алмазбековдун Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 8-апрелиндеги № 204 токтому менен бекитилген Интернет тармагында анык эмес (жалган) маалыматтын жайылышына байланыштуу сайттын же сайттын баракчасынын ээсинин иш-аракеттерине даттануунун, анык эмес (жалган) маалыматты алып салуунун жана сайттын же сайттын баракчасынын ишин токтотуп туруунун Тартибинин 10-13-пунктуларынын конституциялуулугун текшерүү өтүнүчү боюнча

Т.А. Алмазбековдун Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 8-апрелиндеги № 204 токтому менен бекитилген Интернет тармагында анык эмес (жалган) маалыматтын жайылышына байланыштуу сайттын же сайттын баракчасынын ээсинин иш-аракеттерине даттануунун, анык эмес (жалган) маалыматты алып салуунун жана сайттын же сайттын баракчасынын ишин токтотуп туруунун Тартибинин 10-13-пунктуларынын конституциялуулугун текшерүү өтүнүчү боюнча