Меню навигации+

Ж.Ж. Кадыровдун

“Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 60-1-беренесинин 3-бөлүгүндөгү “мында талапкер жеке каражаттарынан Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын эсебине мыйзамдарда көрсөтүлгөн эсептик көрсөткүчтүн миң эселенген өлчөмүндө шайлоо күрөөсүн төгөт” жана 61-беренесинин 1-бөлүгүнүн 3-пунктундагы “шайлоо күрөөсүн төккөндүгүн ырастоочу документти” деп баяндалган бөлүктөрү Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 2-беренесинин 3-бөлүгүнө, 37-беренесинин 1, 2-бөлүктөрүнө ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө өтүнүч.