Меню навигации+

Кабыл алынган кайрылуулар21.09.2022
Ж. Шараповдун кайрылуусу боюнча

Конституциялык соттун судьялар коллегиясынын 2022-жылдын 21-сентябрындагы аныктамасы менен Ж. Шараповдун Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 95-беренесинин конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчү өндүрүшкө кабыл алынган.

 

19.09.2022
Э.А. Джаныбековдун кайрылуусу боюнча

Конституциялык соттун судьялар коллегиясынын 2022-жылдын 19-сентябрындагы аныктамасы менен Э.А. Джаныбековдун «Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2-бөлүгүнүн 14-беренесинин ” аял жынысындагы ” деген сөздөр менен туюнтулган ченемдик жобонун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчү өндүрүшкө кабыл алынган.

 

15.09.2022
Н.А. Алиева жана А.М. Осмоналиеванын кайрылуусу боюнча

Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун судьялар коллегиясынын 2022-жылдын 15-сентябрындагы аныктамасы менен Н.А. Алиева жана А.М. Осмоналиеванын Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 216-беренисинин 7-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчү өндүрүшкө кабыл алынган.

 

15.09.2022
Д.Ж. Акматов жана Д.Д. Бекешевдин кайрылуусу боюнча

Конституциялык соттун судьялар коллегиясынын 2022-жылдын 15-сентябрындагы аныктамасы менен Д.Ж. Акматов жана Д.Д. Бекешевдин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 23-июнундагы № 407 токтому менен бекитилген Транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды, ошондой эле аларга карата менчик укуктарын мамлекеттик каттоо, кайра каттоо Эрежелеринин 541-пунктусунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчү өндүрүшкө кабыл алынган.

 

13.09.2022
А.М. Курманбаеванын кайрылуусу боюнча

Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун судьялар коллегиясынын 2022-жылдын 13-сентябрындагы аныктамасы менен А.М. Курманбаеванын Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 71-беренесинин 2-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчү өндүрүшкө кабыл алынган.

 

08.09.2022
К.О. Табалдиеванын кызыкчылыгын көздөгөн К.М. Матсаковдун кайрылуусу боюнча

Конституциялык соттун судьялар коллегиясынын 2022-жылдын 8-сентябрындагы аныктамасы менен К.О. Табалдиеванын кызыкчылыгын көздөгөн К.М. Матсаковдун Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 403-беренесинин 4-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчү өндүрүшкө кабыл алынган.

 

18.05.2022
С.А. Матцаков, Т.А. Алмазбековдун кайрылуусу боюнча 

Конституциялык соттун судьялар коллегиясынын 2022-жылдын 18-майындагы аныктамасы менен С.А. Матцаков, Т.А. Алмазбековдун Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 455-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

 

30.04.2022
Алымжан Султанович Турдубаевдин кайрылуусу

Конституциялык соттун судьялар коллегиясынын 2022-жылдын 30-апрелиндеги аныктамасы менен А.С. Турдубаевдин Жазык-процесстик кодекстин 397-беренесинин 4-бѳлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

30.04.2022
Д.Э. Исраиловдун кайрылуусу

Конституциялык соттун судьялар коллегиясынын 2022-жылдын 30-апрелиндеги аныктамасы менен Д.Э. Исраиловдун «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» КРнын Мыйзамынын 9-беренесинин 2-бөлүгүнүн 3-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

 

28.04.2022
А.Ж. Айтбаева жана Омуркул уулу Уландын кайрылуусу

Конституциялык соттун судьялар коллегиясынын 2022-жылдын 28-апрелиндеги аныктамасы менен Айтбаева Айсулу Жолдошбековнанын жана Омуркул уулу Уландын КРнын Укук бузуулар жөнүндө кодексинин 566-беренесинин биринчи абзацынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынды.

 

12.04.2022
К.З. Култаевдин кайрылуусу

Конституциялык соттун судьялар коллегиясынын 2022-жылдын 12-апрелиндеги аныктамасы менен Кубанычбек Зулуевич Култаевдин Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамынын 28-беренесинин конституциялулуугун текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

09.03.2022
«Кыргыз Республикасынын транспорт каражаттарынын айдоочуларынын союзу» коомдук бирикмесинин кайрылуусу

Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун 2022-жылдын 9-мартындагы токтому менен «Кыргыз Республикасынын транспорт каражаттарынын айдоочуларынын союзу» Коомдук бирикмесинин Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Пленумунун 2018-жылдын 31-майындагы №13 «Жер участокторун берүү жана алып коюу менен байланышкан мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чечимдерин, аракеттерин (аракетсиздигин) талашуу тууралуу иштерди кароодо келип чыгуучу кээ бир маселелер жөнүндө»  токтомунун 14-пунктунун «Жер участогуна укукту берүү боюнча комиссиянын чечими сотто талашуунун предмети болушу мүмкүн эмес» деген сөздөр менен белгиленген ченемдик жобосунун конституциялуулугун ылайыктуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.