Меню навигации+

Кабыл алынган кайрылуулар30.04.2022
Алымжан Султанович Турдубаевдин кайрылуусу

Конституциялык соттун судьялар коллегиясынын 2022-жылдын 30-апрелиндеги аныктамасы менен А.С. Турдубаевдин Жазык-процесстик кодекстин 397-беренесинин 4-бѳлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

30.04.2022
Д.Э. Исраиловдун кайрылуусу

Конституциялык соттун судьялар коллегиясынын 2022-жылдын 30-апрелиндеги аныктамасы менен Д.Э. Исраиловдун «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» КРнын Мыйзамынын 9-беренесинин 2-бөлүгүнүн 3-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

 

30.04.2022
Жалал-Абад шаардык сотунун судьялары Калмамат уулу А. жана А.А. Апысованын суроо-талабы

Конституциялык соттун судьялар коллегиясынын 2022-жылдын 30-апрелиндеги аныктамасы менен Жалал-Абад шаардык сотунун судьялары Калмамат уулу А. жана А.А. Апысованын Салык кодекстин 87-беренесинин 1, 2-бөлүктөрүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө суроо-талабы өндүрүшкө кабыл алынган.

 

28.04.2022
А.Ж. Айтбаева жана Омуркул уулу Уландын кайрылуусу

Конституциялык соттун судьялар коллегиясынын 2022-жылдын 28-апрелиндеги аныктамасы менен Айтбаева Айсулу Жолдошбековнанын жана Омуркул уулу Уландын КРнын Укук бузуулар жөнүндө кодексинин 566-беренесинин биринчи абзацынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынды.

 

12.04.2022
К.З. Култаевдин кайрылуусу

Конституциялык соттун судьялар коллегиясынын 2022-жылдын 12-апрелиндеги аныктамасы менен Кубанычбек Зулуевич Култаевдин Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамынын 28-беренесинин конституциялулуугун текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

16.03.2022
Омуркул уулу Уландын, Мурат Жумабаевич Турганбаевдин кайрылуусу

Конституциялык соттун судьялар коллегиясынын 2022-жылдын 16-мартындагы аныктамасы менен Омуркул уулу У., М.Ж. Турганбаевдин Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 121-беренесинин 13-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

09.03.2022
«Кыргыз Республикасынын транспорт каражаттарынын айдоочуларынын союзу» коомдук бирикмесинин кайрылуусу

Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун 2022-жылдын 9-мартындагы токтому менен «Кыргыз Республикасынын транспорт каражаттарынын айдоочуларынын союзу» Коомдук бирикмесинин Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Пленумунун 2018-жылдын 31-майындагы №13 «Жер участокторун берүү жана алып коюу менен байланышкан мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чечимдерин, аракеттерин (аракетсиздигин) талашуу тууралуу иштерди кароодо келип чыгуучу кээ бир маселелер жөнүндө»  токтомунун 14-пунктунун «Жер участогуна укукту берүү боюнча комиссиянын чечими сотто талашуунун предмети болушу мүмкүн эмес» деген сөздөр менен белгиленген ченемдик жобосунун конституциялуулугун ылайыктуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

14.02.2022
А.К. Алагушев жана Н.К. Сыдыковдун кайрылуусу

Конституциялык соттун судьялар коллегиясынын 2022-жылдын 14-февралындагы аныктамасы менен А.К. Алагушев жана Н.К. Сыдыковдун Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 167-беренесинин 1, 2-бөлүктөрүнүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 23-беренесинин 2-бөлүгүнө, 32-беренесинин 2-бөлүгүнө, 61-беренесинин 1, 2-бөлүктөрүнө ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынды.