Меню навигации+

Кабыл алынган кайрылуулар20.01.2023
А.А. Дооталиеванын кызыкчылыгын көздөгөн М.Б. Султаналиевдин, С.А. Усенбаевдин кайрылуусу боюнча

Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун 2023-жылдын 11-январындагы токтому менен А.А. Дооталиеванын кызыкчылыгын көздөгөн М.Б. Султаналиевдин, С.А. Усенбаевдин Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 35-беренесинин 1-бөлүгүнүн 11-пунктунун, 260-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынды.

16.11.2022
С.А. Матцаков, Э.А. Рамазанова, Н.Б. Байышовтун кайрылуусу боюнча

Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун судьялар коллегиясынын 2022-жылдын 15-ноябрындагы аныктамасы менен С.А. Матцаков, Э.А. Рамазанова, Н.Б. Байышовтун «Кыргыз Республикасынын Жазык кодексин, Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексин, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексин, Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексин, «Мунапыс берүү негиздери жана аны колдонуу тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 17-бөлүгүнүн күчүн жоготту деп таануу бөлүгүндө «Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексин, Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексин, Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексин колдонууга киргизүү жана Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Мыйзамдын 5-беренисинин 2-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынды.

16.11.2022
Алмазбеков Тилек Алмазбековичтин өтүнүчү: Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексинин 2-беренесинин 268-бөлүгү

Конституциялык соттун судьялар коллегиясынын 2022-жылдын 15-ноябрындагы аныктамасы менен Т.А. Алмазбековдун Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексинин (мындан ары – АПК) 268-беренесинин 2-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчү өндүрүшкө кабыл алынды.

15.11.2022
Т.А. Алмазбековдун өтүнүчү: КРнын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 8-апрелиндеги №204 токтомунун 10-13-пункттары

Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун судьялар коллегиясынын 2022-жылдын 14-ноябрындагы чечими менен Т.А. Алмазбековдун КРнын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 8-апрелиндеги №204 токтому менен бекитилген Сайт же сайт баракчасы ээсинин аракеттерине даттануу, такталбаган (жалган) маалыматтарды өчүрүү жана Интернет тармагында так эмес (жалган) маалыматтын таратканга байланыштуу сайт же сайттын баракчасынын ишин убактылуу токтото туруу тартибинин (мындан ары – Тартип) 10-13-пункттарынын Конституцияга ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө өтүнүчү өндүрүшкө кабыл алынды.

09.11.2022
«Канцлер» ЖЧКнын кызыкчылыгын көздөгөн Иван Викторович Плахутиндин өтүнүчү боюнча 

Конституциялык соттун судьялар коллегиясынын 2022-жылдын 4-ноябрындагы аныктамасы менен «Канцлер» ЖЧКнын кызыкчылыгын көздөгөн И.В. Плахутиндин Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 373-беренесинин 2-бөлүгүнүн 2-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчү өндүрүшкө кабыл алынды.

04.11.2022
«Бир Дүйнө-Кыргызстан» укуктук кыймылы» коомдук бирикмесинин директору Т.А. Исмаилованын кайрылуусу боюнча

Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун 2022-жылдын 3-ноябрындагы токтому менен «Бир Дүйнө-Кыргызстан» укуктук кыймылы» коомдук бирикмесинин директору Т.А. Исмаилованын “Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренесинин 2, 3-бөлүктөрүнүн, “Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө” Мыйзамынын 14-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынды.

31.10.2022
Судья Сабырова Жыпардын суроо-талабы

Конституциялык соттун судьялар коллегиясынын 2022-жылдын 31-октябрындагы аныктамасы менен судья Сабырова Жыпар Жумадиловнанын Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 178 беренесинин конституциялуулугун текшерүү жөнүндө суроо-талабы өндүрүшкө кабыл алынды.

26.10.2022
Судья Жаныбек кызы Венеранын суроо-талабы

Конституциялык соттун судьялар коллегиясынын 2022-жылдын 26-октябрындагы аныктамасы менен судья Жаныбек кызы Венеранын «Аскер кызматчыларынын жана окуу менен атайын жыйындарга чакырылган аскерге милдеттүүлөрдүн жана аларга теңештирилген адамдардын өмүрүн жана саламаттыгын милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 9-беренесинин 1-бөлүгүнүн экинчи абзацынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө суроо-талабы өндүрүшкө кабыл алынды.

05.10.2022
Ашыркул уулу Кенжебектин кайрылуусу боюнча

Конституциялык соттун судьялар коллегиясынын 2022-жылдын 5-октябрындагы аныктамасы менен Ашыркул уулу Кенжебектин Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамынын 46-беренесинин 3-бөлүгүнүн 3-пунктунун, 52-беренесинин 3-бөлүгүнүн 3-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчү өндүрүшкө кабыл алынган.

21.09.2022
Ж. Шараповдун кайрылуусу боюнча

Конституциялык соттун судьялар коллегиясынын 2022-жылдын 21-сентябрындагы аныктамасы менен Ж. Шараповдун Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 95-беренесинин конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчү өндүрүшкө кабыл алынган.

 

19.09.2022
Э.А. Джаныбековдун кайрылуусу боюнча

Конституциялык соттун судьялар коллегиясынын 2022-жылдын 19-сентябрындагы аныктамасы менен Э.А. Джаныбековдун «Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2-бөлүгүнүн 14-беренесинин ” аял жынысындагы ” деген сөздөр менен туюнтулган ченемдик жобонун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчү өндүрүшкө кабыл алынган.

 

15.09.2022
Н.А. Алиева жана А.М. Осмоналиеванын кайрылуусу боюнча

Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун судьялар коллегиясынын 2022-жылдын 15-сентябрындагы аныктамасы менен Н.А. Алиева жана А.М. Осмоналиеванын Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 216-беренисинин 7-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчү өндүрүшкө кабыл алынган.

 

15.09.2022
Д.Ж. Акматов жана Д.Д. Бекешевдин кайрылуусу боюнча

Конституциялык соттун судьялар коллегиясынын 2022-жылдын 15-сентябрындагы аныктамасы менен Д.Ж. Акматов жана Д.Д. Бекешевдин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 23-июнундагы № 407 токтому менен бекитилген Транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды, ошондой эле аларга карата менчик укуктарын мамлекеттик каттоо, кайра каттоо Эрежелеринин 541-пунктусунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчү өндүрүшкө кабыл алынган.

 

13.09.2022
А.М. Курманбаеванын кайрылуусу боюнча

Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун судьялар коллегиясынын 2022-жылдын 13-сентябрындагы аныктамасы менен А.М. Курманбаеванын Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 71-беренесинин 2-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчү өндүрүшкө кабыл алынган.

 

08.09.2022
К.О. Табалдиеванын кызыкчылыгын көздөгөн К.М. Матсаковдун кайрылуусу боюнча

Конституциялык соттун судьялар коллегиясынын 2022-жылдын 8-сентябрындагы аныктамасы менен К.О. Табалдиеванын кызыкчылыгын көздөгөн К.М. Матсаковдун Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 403-беренесинин 4-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчү өндүрүшкө кабыл алынган.