Меню навигации+

М.М. Жорокулов, Н.У. Кочкоров

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 77-беренесинин 3-болугундогу “Токтом жана негизги ондуруштон болунуп алынган материалдар моорлонуп чапталган конвертке салынат, ал андан ары кылмыш ишин териштирген органда сакталат жана анда камтылгандар менен тергоочудон тышкары прокурор жана сот тааныша алат” деген ченем Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24-беренесинин 2-болугуно, 61-беренесинин 1, 4-болукторуно жана 100-беренесинин 3-болугуно карама-каршы келет деп таануу жонундо кайрылуу