Меню навигации+

Жарандар С.А. Матцаковдун жана Т. А. Алмазбековдун

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 455-беренесинин 1-бөлүгүнүн, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 58-беренесинин 4-бөлүгүнө, 61-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык келүүсү жөнүндө, жаран М.А. Нурматовдун Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 455 беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пункту Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 61-беренесинин 1-бөлүгүнө, 58-беренесинин 4-бөлүгүнө, 100-беренесинин 4-бөлүгүнө карама-каршы деп таануу жөнүндө, жаран З. Т. Зайнабидиновдун кызыкчылыгын көздөгөн Н.Х. Касымовдун Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 455-беренесинин 1-бөлүгүнүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 58-беренесинин 4-бөлүгүнө, 61-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө, жаран Э.К. Курманбековдун Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жызы процессуалдык кодексинин 455-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-пунктунун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 58-беренесинин 4-бөлүгүнө, 61-беренесинин 1-бөлүгүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө бир конституциялык сот өндүрүшүнө бириктирилген кайрылуулар боюнча.