Меню навигации+

К.А. Тусучеванын кызыкчылыгын көздөгөн А.М Осмоналиеванын

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 218 жана 303-беренелерин, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 24-мартындагы № 158 “Аялдардын эмгегин колдонууга тыюу салынган эмгек шарттары зыяндуу жана (же) коркунучтуу өндүрүштөрдүн, жумуштардын, кесиптердин жана кызматтардын тизмелери жөнүндө” токтомун конституциялуу эмес жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 23-беренесинин 3, 4-бөлүктөрүнө, 24-беренесинин 1, 2-бөлүктөрүнө, 42-беренесинин 1-бөлүгүнө, 55-беренесине, 56-беренесинин 1-2-бөлүктөрүнө карама-каршы келет деп таануу тууралуу өтүнүчү боюнча.