(Кыргызча) Рыскулова Алина Руслановнанын, Омуркул уулу Уландын өтүнүчү боюнча пресс-анонс

Sorry, there is no information in English.