(Кыргызча) Т.А. Алмазбековдун өтүнүчү: КРнын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 8-апрелиндеги №204 токтомунун 10-13-пункттары

Sorry, there is no information in English.