(Кыргызча) «Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө» Мыйзамдын 17-беренесинин 2, 3-бөлүктөрүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча пресс-релиз

Sorry, there is no information in English.