(Кыргызча) Жаран Курманбаеванын кайрылуусу боюнча №К-39х иши

Sorry, there is no information in English.