(Кыргызча) Жаран А.В.Типеровдун кайрылуусу боюнча № Т-17 иши

Sorry, there is no information in English.