(Кыргызча) Жаран Ж. Калкожоевдин кайрылуусу боюнча №И-36х иши

Sorry, there is no information in English.