(Кыргызча) Жаран Ж. Шараповдун кайрылуусу боюнча №Ш-41х иши

Sorry, there is no information in English.