(Кыргызча) Жаран Ж.Ж. Кадыровдун кайрылуусу боюнча № К-55 иши

Sorry, there is no information in English.