(Кыргызча) Жарандар Омуркул уулу У., М. Ж. Турганбаевтин кайрылуулары боюнча №Кл-О-06х иши

Sorry, there is no information in English.