(Кыргызча) «Бир Дүйнө-Кыргызстан» укуктук кыймылы» коомдук бирикмесинин кызыкчылыгында Т.Дж. Арыковдун; Т.А. Алмазбековдун жана К.Б. Кубатбековдун «Кыргыз Республикасынын кинематографиясын мамлекеттик колдоо жөнүндө»

Sorry, there is no information in English.