Меню навигации+

«Бир Дүйнө-Кыргызстан» укуктук кыймылы» коомдук бирикмесинин кызыкчылыгында Т.Дж. Арыковдун; Т.А. Алмазбековдун жана К.Б. Кубатбековдун «Кыргыз Республикасынын кинематографиясын мамлекеттик колдоо жөнүндө»

2001-жылдын 2-октябрындагы № 86 Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесинин экинчи абзацынын «ушул Мыйзамдын 6-статьясында каралган учурларды кошпогондо» деген сөздөр менен баяндалган ченемдик жобосунун, ошондой эле 6-беренесинин биринчи жана экинчи абзацтарынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчтөрү боюнча бириктирилген иш