(Кыргызча) “Конституция менин укуктарымды кантип коргойт” сынагы (2015-ж)

Sorry, there is no information in English.