(Кыргызча) Аппарат жетекчи М. Джаманкулов АКСАнын туруктуу катчылыгынын башкы катчысынын изилдөөлөр жана иштеп чыгуулар боюнча орун басары болуп шайланды

03.04.2023

Sorry, there is no information in English.