(Кыргызча) Конституциялык палатанын аппаратындагы ваканттык административдик мамлекеттик кызматтарга сынак жарыяланды

20.07.2013

Sorry, there is no information in English.