(Кыргызча) Куанбек Киргизбаев: «Мамлекеттик бийликтин баардык бутактарынын иши Мыйзам бийлиги үстөмдүгүнө баш ийген учурда гана мамлекет гүлдөп өсөт»

01.09.2016

Sorry, there is no information in English.