(Кыргызча) Кыргызстандын соттук органдарынын пресс кызматынын өкүлдөрү жана журналисттери Германиянын жогорку соттук органдарынын тажрыйбасы менен таанышты

10.07.2017

Sorry, there is no information in English.