(Кыргызча) Бишкек жана Чүй областынын судьяларына Конституциялык палатанын чечимдеринин укуктук табияты тууралуу айтып беришти

14.12.2017

Sorry, there is no information in English.