(Кыргызча) Конституциялык палатанын судьяларына жана анын аппарат кызматкерлерине Кыргыз Республикасында жүргүзүлүп жаткан сот реформасы алкагында кабыл алынган жаңы кодекстер тууралуу маалымат берилди

25.05.2017

Sorry, there is no information in English.