(Кыргызча) Кыргыз Республикасынын айрым мыйзамдарынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө