(Кыргызча) Жарандык процесстик кодекстин 337-10, 350, 361-беренелерин конституциялуугун текшерүү