(Кыргызча) «Кыргыз Республикасынын 2013-жылга республикалык бюджети жана 2014−2015-жылдарга болжолу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесинин 2-бѳлүгүнүн экинчи абзацын жана «Кыргыз Республикасынын 2014-жылга республикалык бюджети жана 2015−2016-жылдарга болжолу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесинин 2-бѳлүгүнүн экинчи абзацынын конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ

(Кыргызча)