(Кыргызча) А.А. Капалованын кайрылуусу боюнча «атасынын ысымы атасынын аты болот», «Атасынын атын өзгөртүү атасынын, асыроочунун, өгөй атасынын же чоң атасынын жана таятасынын аттары боюнча жүзөгө ашырылат.» деген сөздөр менен баяндалган ченемдик жоболордун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча пресс-релиз

Sorry, there is no information in English.