(Кыргызча) Жаран А. Т. Абековдун кайрылуусу боюнча № А-45х

Sorry, there is no information in English.