(Кыргызча) Жаран И.Б. Какеевдин кайрылуусу боюнча №Б-49х иши

Sorry, there is no information in English.