(Кыргызча) КР Акыйкатчысынын кайрылуусу боюнча № 53п иши

Sorry, there is no information in English.