(Кыргызча) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин КСДП фракциясынын сунуштамасы боюнча №11-пп

Sorry, there is no information in English.