(Кыргызча) Жаран Ж.Оморовдун кайрылуусуна боюнча № 07-Р иши.

Sorry, there is no information in English.