(Кыргызча) Жаран Т. И. Иманкуловдун кайрылуусу боюнча № И-18х

Sorry, there is no information in English.