(Кыргызча) Жаран А.Арибжанованын жана “Малаташ Голд” ЖЧКсынын кайрылууларына байланыштуу № А-06х, № Юр-М-32х иштери

Sorry, there is no information in English.