(Кыргызча) Жаран Асанбек Камчинын кайрылуусу боюнча № А-25х

Sorry, there is no information in English.