(Кыргызча) Жаран Ирлан уулу Алманбеттин кайрылуусу боюнча № И-13х иши

Sorry, there is no information in English.