(Кыргызча) Жаран К.Б. Иманалиевдин кайрылуусу боюнча №И-43х иши

Sorry, there is no information in English.