(Кыргызча) Жаран К.Ш. Бешбаковдун кайрылуусу боюнча №Б-22х иши

Sorry, there is no information in English.