(Кыргызча) Жаран К. Т. Исаевдин кайрылуусу боюнча №И-37х иши

Sorry, there is no information in English.