(Кыргызча) Жаран Куланбек уулу Айбектин кайрылуусу боюнча № К-50х иши

Sorry, there is no information in English.