(Кыргызча) Жаран Н.А. Токтакуновдун кайрылуусу боюнча № Т-51х иши

Sorry, there is no information in English.